Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: NIP 11/03/2014

Jak uzyskać numer NIP dla spółki wpisywanej do KRS?

Rate this post

8202704277_43c213fb8a_c

We wcześniejszym artykule zawarliśmy podstawowe informacje o numerze identyfikacji podatkowej. Dzisiaj trochę rozwiniemy ten temat i sprawdzimy jak przebiega proces wnioskowania.

Jak wystąpić o nadanie numeru NIP?

Są dwa sposoby, w zależności od tego jakiego rodzaju działalność chcemy prowadzić. Dzisiaj opiszemy jak to wygląda w przypadku spółek rejestrowanych w krajowym rejestrze sądowym.

Procedura rozpoczyna się wraz ze złożeniem dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki. Wniosek o NIP (zgłoszenie identyfikacyjne) składamy w Sądzie Rejestrowym, przy użyciu formularza NIP-2 wraz wnioskiem o nadanie numeru REGON i zgłoszeniem płatnika składek.

Jest to zasada tzw. “jednego okienka”, którą stosuję się przy rejestracji spółek prawa handlowego. W tym postępowaniu sąd ma obowiązek przesłać wniosek do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu. Przekazuje go wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego również dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wpis.

Informację o nadanym przedsiębiorcy numerze NIP, naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przekazać sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców, który dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru.

Numer identyfikacji podatkowej nadawany jest przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”.

Powyższa procedura uzyskiwania numeru identyfikacji podatkowej jest przestawiona w oparciu o przepisy rozdziału drugiego ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951420702

Od zasady “jednego okienka” jest jeden wyjątek: rejestracja spółki za pomocą elektronicznego systemu KRS, o której napiszemy więcej w kolejnym artykule.

Wszystkie wzory potrzebne do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej są podane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112981765

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.