Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Krajowy Rejestr Sądowy, NIP 18/03/2014

Zakładanie spółki przez internet.

Rate this post

8969237967_c5960fc544_c

W poprzednich artykułach przybliżyliśmy czytelnikom proces zakładania spółek i uzyskiwania numeru NIP. Dzisiaj skupimy się na wspomnianym już wyjątku od reguły “jednego okienka” czyli na zakładaniu spółek drogą internetową.

Jakie spółki możemy w ten sposób założyć?

Zgodnie ze znowelizowanym artykułem 1571  Kodeksu Spółek Handlowych, wykorzystując wzorzec umowny udostępniony w systemie teleinformatycznym można założyć spółkę z o.o.

Jak wygląda procedura?

Cały proces odbywa się za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości i jest sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 roku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112971762

Wnioski o założenie spółki z o.o. w tym trybie rozpatrywane są przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

Pierwszym krokiem jest utworzenie konta na stronie Ministerstwa. Każdy ze wspólników może takie konto założyć. Użytkownik podaje  imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości. W przypadku osoby prawnej należy dodatkowo przygotować nazwę, nr NIP, adres siedziby oraz nr REGON. Należy też podać swój adres e-mail oraz ustalić login i hasło. Zgodnie z § 4 ww rozporządzenia jeżeli  administrator systemu ustali, że dane podane przez użytkownika przy rejestracji konta są nieprawdziwe lub nieaktualne, blokuje on konto i informuje o tym użytkownika drogą mailową.

Umowa spółki

Do jej sporządzenia wykorzystuje się formularz zawarty na stronie. Uprawnieni użytkownicy podpisują  umowę on-line używając elektronicznego podpisu. Po podpisaniu przez pierwszego użytkownika umowa nie może być zmieniana. Sporządzenie umowy spółki i podpisanie jej powinno nastąpić w ciągu 24h. Wybór rodzaju podpisu elektronicznego zależy od wnioskodawcy. Jeżeli posługujemy się zwykłym podpisem elektronicznym to jest on weryfikowany przez podanie nazwy użytkownika i hasła. W przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego wymagany jest  ważny, kwalifikowany certyfikat. Po podpisaniu i uiszczeniu opłaty wniosek zostanie przesłany do odpowiedniego sądu rejestrowego.

Kapitał zakładowy

Nowością w tej procedurze jest fakt, że nie trzeba wnosić kapitału zakładowego do spółki przed rejestracją, ale jest 7-dniowy termin na ich wniesienie. Wkład początkowy musi wynosić minimalnie 5 tyś złotych i musi być pieniężny. Niedozwolone są w tej procedurze jakiekolwiek aporty (samochód, lokal itp.)

Czy wszystko można załatwić on-line?

Niestety, nie. Zarząd spółki w terminie 7 dni od daty rejestracji jest zobowiązany pofatygować się do sądu rejestrowego i tam złożyć:

1) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki,

2) złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Wady tej procedury

Warto pamiętać, że w związku z tym, że zakładanie spółki przez internet jest wyjątkiem od zasady “jednego okienka” będziemy musieli sami zwrócić się do urzędu skarbowego, ZUSu i GUSu.

Ponadto jak wskazujemy wyżej, i tak czeka nas wizyta w sądzie rejestrowym.

Trzeba też  mieć na uwadzę, że system nie obsługuje w pełni przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Bezproblemowa rejestracja wymaga od nas wybrania innej przeglądarki.

Na samym końcu warto przeanalizować czy ten sposób na pewno będzie dla nas szybszy i korzystniejszy.

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.