Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Giełda 10/05/2014

Jak spółka wchodzi na giełdę ?

Rate this post

395090259_9d16b3fd54_o

W poprzednich wpisach rozważaliśmy powody, dla których spółki mogą chcieć wejść na giełdę.

Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jakie kryteria muszą zostać spełnione, żeby do tego doszło.

Na wstępie warto zaznaczyć, że są dwa rodzaje rynków, na których może zaistnieć spółka:

1.Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

2. Rynek New Connect

Co trzeba zrobić, żeby wejść na GPW?

Jedynymi spółkami,  jakie mogą wejść ja jakąkolwiek giełdę są spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Co oznacza, że przedsiębiorca chcący korzystać z profitów parkietu, a posiadający spółkę z o.o. musi przekształcić ją w jedną z powyższych.

Następnie należy spełnić warunek odpowiedniej wysokości kapitalizacji spółki, która musi wynieść minimum 60 000 000, bądź równowartość kwoty 15 000 000 EUR.  Kapitalizację oblicza się poprzez iloczyn liczby akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego, który zostanie  zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego) chyba, że nie jest to wymagane. Dokładniejsze informacje na temat dokumentacji i udziału KNF w całym postępowaniu zamieścimy w kolejnym wpisie.

Dodatkowo przedsiębiorca musi zatroszczyć się o to, żeby:

– akcje mogły być zbywane w nieograniczony sposób

– w stosunku do niego nie toczyło się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne

– zostały spełnione szczegółowe wymagania dotyczące akcji.

Przedsiębiorca, wchodzący w rolę emitenta, zobowiązany jest również do przekazania giełdzie wraz z wnioskiem o dopuszczenie tzw. Opinii Firmy Inwestycyjnej  dotyczącej spełnienia wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego.

New Connect

Ten rynek jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Docelowo umożliwia im wykonanie pierwszych kroków w obrocie giełdowym i wejścia na rynek podstawowy na GPW w Warszawie. Rynek New Connect funkcjonuje jako alternatywny system obrotu (ASO). Jako operator i organizator tego rynku występuje GPW. Charakteryzuje się mniejszymi wymaganiami prawnymi i informacyjnymi.

Żeby wejść na ten rynek trzeba rozpocząć współpracę z Autoryzowanym Doradcą. Listę Autoryzowanych Doradców można znaleźć na stronie internetowej New Connect w zakładce Autoryzowani doradcy.

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorcy jest fakt, że nie ma potrzeby sporządzania prospektu emisyjnego, co obniża koszt pozyskania kapitału oraz zwiększa możliwość oferowania akcji w ramach oferty niepublicznej. Co więcej kwota kapitalizacji spółki jest niższa – co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość  co najmniej 12.000.000 EUR. Do tego dochodzą mniej wymagające obowiązki informacyjne (nie trzeba załączać audytowanych raportów półrocznych) oraz niskie koszty debiutu.

Szukając więcej informacji dotyczących regulacji dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji oraz innych instrumentów finansowych warto zapoznać się z Regulaminem Giełdy (§3 i następne) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

link do regulaminu: http://www.gpw.pl/regulacje_prawne

link do rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100840547

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.