Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Ogólnie 06/10/2014

Ochrona patentowa wynalazków cz.2

Rate this post

9566952856_24435614dd_b

W poprzednim wpisie skupiliśmy się nieco na historii opatentowania wynalazków przypominając o Edisonie i jego żarówce oraz wskazaliśmy jakie warunki muszą być spełnione, żeby móc opatentować wynalazek i czego nie można opatentować. Skoro już wiemy „co”, teraz przydałoby się dowiedzieć „jak” opatentować wytwór naszej twórczej pracy. Zapraszamy do lektury.

Co daje nam ochrona patentowa?

Najważniejszy w tej kwestii jest artykuł 63 wspomnianej ustawy Prawo Własności Przemysłowej, zgodnie z którym patent uprawnia do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Ochrona patentowa jest prawem terytorialnym i ogranicza się do terytorium państwa lub regionu, w którym został udzielony.

Zgodnie z artykułem 66 ww ustawy uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Należy również pamiętać, że patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Natomiast umowa o przeniesieniu patentu musi być zawarta na piśmie.

Więcej informacji odnośnie licencji i dodatkowej ochrony patentowej można znaleźć we wspominanej już ustawie o prawie własności przemysłowej w rozdziałach piątym i szóstym.

Czego nie obejmuje ochrona patentowa?

Tutaj odsyłamy do poprzedniego wpisu. Ochrona nie obejmuje tego samego, co nie jest uznawane za wynalazek, czyli m.in. gier, oprogramowania do maszyn cyfrowych itp.

Jak wygląda procedura?

Patenty są udzielane przez krajowe urzędy do spraw własności przemysłowej. W Polsce pełni tę funkcję Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, a od roku 2004 również Europejski Urząd Patentowy, jeśli w zgłoszeniu patentu europejskiego wskazana zostanie Polska.

Zgłoszenie

Załóżmy, że chcemy skorzystać z polskiej procedury i zarejestrować wynalazek w Urzędzie Patentowym RP. Warto w tym celu sięgnąć do rozdziału II ww ustawy. Artykuł 31 wskazuje co dokładnie powinno obejmować takie zgłoszenie:

  • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie     przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego
  • opis wynalazku ujawniający jego istotę
  • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe
  • skrót opisu

Dodatkowo, jeżeli ma to ułatwić zrozumienie wynalazku, należy załączyć rysunki, opisy i wyjaśnienia.

Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku).

Dokonanie zgłoszenia następuje w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Pierwszeństwo

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji wyznacza data zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Ciekawa sytuacja jest związana z tkw, pierwszeństwem uprzednim. Przysługuje ono wtedy, gdy wystawimy lub zgłosimy nasz wynalazek za granicą, a potem z zachowaniem odpowiednich terminów zarejestrujemy go w polskim urzędzie patentowym – 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych. Jeżeli ktoś zarejestruje wynalazek bliźniaczo podobny do naszego po 3 miesiącach od naszej wystawy przysługuje nam uprzednie pierwszeństwo i ochrona patentowa, jeżeli zmieścimy się w odpowiednim terminie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Urzędu Patentowego, gdzie zamieszczony jest PDF z „Poradnikiem Wynalazcy” pod redakcją Andrzeja Pyrża, który szczegółowo opisuje tematykę uzyskiwania patentów zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.