Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Ogólnie 01/10/2014

Przenoszenie praw autorskich. Podstawowe informacje

Rate this post

6752127909_5b979eeb21_b

W dzisiejszym wpisie prześledzimy procedurę przeniesienia praw autorskich. Pokażemy na co trzeba uważać będąc przedsiębiorcą, który chce wykorzystać utwór dla swojej działalności, a jaka forma przeniesienia praw jest korzystniejsza dla autora.

Prawa, które możemy przenieść w drodze umowy

Zgodnie z artykułem 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można pozbawić autora więzi z utworem, co oznacza, że w drodze umowy można przenieść tylko prawa majątkowe. Prawa autorskie można podzielić na osobiste (np.: prawo do autorstwa, integralności utworu, do rzetelnego wykorzystywania utworu) oraz majątkowe ( głównie rozporządzanie utworem i prawo do wynagrodzenia.)

Wyobraźmy sobie, że napisaliśmy książkę i nasz kolega chce żebyśmy przypisali jemu autorstwo a w zamian za to on nam zapłaci, albo da swój samochód. Taka umowa jest nieważna, bo pozbawia nas autorstwa dzieła, czyli wspomnianej więzi z utworem. Natomiast istnieje szereg czynności, które autor może przekazać do wykonania innej osobie we własnym imieniu, a które dotyczą osobistych praw autorskich. Przykładem takich czyność jest wybór miejsca pierwszej publikacji, czy sposobu oznaczenie autora (imię, nazwisko, pseudonim symbol.) A co jeżeli autor nie chce, żeby dana osoba wykonywała powierzone jej w umowie czynności? Zgodnie z opinią profesorów uniwersytetu Jagiellońskiego J. Barta o R.  Markiewicza autor może odwołać udzieloną wcześniej zgodę na wykonywanie przez osobę trzecią, jego praw osobistych, czyli możemy powiedzieć koledze, że już nie chcemy, żeby decydował o tym gdzie opublikowana zostanie nasza książka. Po więcej informacji zapraszamy do książki wspomnianych profesorów – “Prawo autorskie i prawa pokrewne.”

Przejście autorskich praw majątkowych: umowa i testament

Zgodnie z artykułem 41 ustawy o prawach autorskich przeniesienie praw majątkowych do utworu może nastąpić w formie umowy lub w drodze dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego. Umowa musi być sporządzona na piśmie inaczej jest nieważna. Jeżeli w umowie strony nie postanowiły inaczej nabywca praw majątkowych może je przenieść na inne osoby. To oznacza, że jeżeli jako przedsiębiorca wykupiliśmy majątkowe prawo do korzystania z programu komputerowego możemy ten program sprzedać innemu przedsiębiorcy, ale musimy zaznaczyć kto jest jego autorem.

Umowa o przeniesienie praw majątkowych, a licencja

W przykładzie z programem komputerowym przedstawiona jest umowa o przeniesienie praw majątkowych, która zakłada wyłączne korzystanie z utworu przez nabywce. Jest to zdecydowanie korzystniejsza i pewniejsza opcja dla osoby nabywającej prawa do utworu, ponieważ z pomocą jednorazowego aktu można nabyć prawa na danym polu eksploatacji.

Czym jest pole eksploatacji? Jest to określenie sposobu w jaki może być wykorzystywany dany utwór. W ww ustawie są wymienione przykładowe pola eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wytwarzanie określoną techniką (druk, technika cyfrowa itp.), rozpowszechnianie utworu (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie itd.)

Umowa licencyjna

Stanowi odmienny typ umowy, w której autor zgadza się na wykorzystywanie utworu, ale bez przeniesienia praw majątkowych. Licencja upoważnia do korzystania z praw na określonym polu eksploatacyjnym. Można udzielić kilku licencji dotyczących jednego pola pod warunkiem, że druga strona nie zastrzegła wyłączności. Najprostszym przykładem zastrzeżenia wyłączności jest emitowanie rozgrywek sportowych przez dany kanał telewizyjny. Często zdarza się, że dany mecz możemy obejrzeć tylko na jednym programie telewizyjnym, a na innych już nie. Przyczyną tego jest  umowne ustalenie przez stację wyłączności na określone transmisje.

Co wybrać?

Dla przedsiębiorcy bezpieczniejsze jest skorzystanie z umowy o przeniesienie praw majątkowych. Po pierwsze dlatego, że można ją wypowiedzieć tylko pod określonymi ustawowo warunkami ( artykuły 56 – 59 ww ustawy), dzięki czemu biznes nie jest zależny od “humoru” autora, który w dowolnym momencie zażąda wypowiedzenia umowy. Po drugie dlatego, że w ramach danego pola eksploatacyjnego przedsiębiorca ma swobodę działania i może rozporządzać nabytym prawem.

Licencja jest korzystniejsza dla autora, gdyż zapewnia mu lepszą ochronę, daje większą swobodę i większy wpływ na to jak wykorzystywany jest jego utwór.

link: http://prawokultury.pl/publikacje/przeniesienie-praw-majatkowych

The following two tabs change content below.

Joanna

Joanna Kosterska - Absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie in house lawyer obsługujący sektor bankowy. W trakcie studiów była aktywnym członkiem kół naukowych, uczestniczyła w międzynarodowych projektach i konkursach. Ma za sobą pierwsze publikację m.in. rozdział w książce „Mediacja ponad podziałami” pod redakcją dr Magdaleny Tabernackiej. Najchętniej pracuje z prawem unijnym, międzynarodowym, cywilnym i handlowym. Zna biegle angielski i francuski. Jako wolontariusz trener i prawnik wspiera prace NGO's promując przedsiębiorczość i rozwój. W wolnych chwilach stawia pierwsze kroki jako podróżnik, śpiewa i gotuje. Marzy żeby objechać Europę na motorze.

Możliwość komentowania jest wyłączona.