Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Ogólnie 26/01/2017

PKD a wielkość kapitału zakładowego – które rodzaje działalności wnoszą największe kapitały zakładowe

Rate this post

W ostatnim wpisie na naszym blogu publikowaliśmy alfabet firm o największym kapitale zakładowym i wyjaśnialiśmy pokrótce czym kapitał zakładowy jest. Tym razem pokusiliśmy się o stworzenie listy obrazującej, które rodzaje działalności gospodarczej mają największy kapitał zakładowy i jaka jest suma wszystkich kapitałów zakładowych dla danego PKD.

 

PKD-kapital-zakladowy

Dane z dn. 26.01.2017. W powyższej tabeli nie uwzględniono dwóch rodzajów działalności: T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby oraz U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

 

Jak widzimy w tabeli, rodzaje działalności, które przodują sumą kapitałów zakładowych to C – Przetwórstwo przemysłowe, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 

Czym jest PKD i dlaczego obecność niektórych firm w danych sekcjach mnie zdziwiła?

Rejestrując swoją działalność biznesową każdy przedsiębiorca zobowiązany jest określić przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, czyli tzw. PKD. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (wpis do CEIDG) jak i podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji przez podsekcje pozwalające bardziej szczegółowo określić rodzaj działalności. Na przykład sekcja J – Informacja i Komunikacja ma sześć podsekcji (działy nr od 58 do 63), z których każdy dzieli się jeszcze na grupy, które dzielą się na klasy i podklasy.

Prześledźmy to na konkretnym przykładzie: kod PKD 63.12.Z czytać należy jako: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, które z kolei należy do klasy Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, które z kolei zawierają się w dziale 63 Działalność Usługowa w zakresie informacji, a ten z kolei przynależy do sekcji J – Informacja i Komunikacja.

Deklarowana w ten sposób informacja wykorzystywana jest następnie w celach statystycznych, choć zaznaczyć warto, że z uwagi na to, że podczas rejestracji w KRS można podać nawet do 10 kodów PKD, a podczas rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny dla przeważającej działalności oraz kody działalności dodatkowej, niekiedy zdarzyć się może, że główne PKD doskonale znanej nam firmy może nas zaskoczyć. Dla przykładu, czy domyśliliście by się, że jako główne PKD Alior Bank Spółka Akcyjna ma wpisany kod 8542B – Szkoły Wyższe (sekcja P – Edukacja)? No właśnie!

Jak wiadomo PKD deklarujemy podczas rejestracji działalności, dlatego nie dziwi, że aktywność firmy może w późniejszym czasie zostać ukierunkowana w inną stronę. Pewne drzwi się otworzą, inne zamkną. Warto tym niemniej pamiętać, że przedsiębiorca zawsze może zgłosić zmianę w profilu działalności aktualizując dane i skoro Polska Klasyfikacja Działalności ma działać należycie dla wszystkich nas w biznesie, sugerujemy zachować to w pamięci.

 

Przydatne linki:

Wyszukiwarka kodów PKD https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd

Klasyfikacje PKD

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1484,dzialalnosc-uslugowa-w-zakresie-informacji.html#D63

Możliwość komentowania jest wyłączona.