Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: CEIDG, Dane osobowe, Krajowy Rejestr Sądowy, Ogólnie 08/02/2017

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – narzędzia (na przykładzie Prześwietl.pl)

Rate this post

O tym kim jest beneficjent rzeczywisty, czym jest obowiązek należytej staranności i kto wchodzi w listę instytucji obowiązanych do weryfikacji osoby fizycznej, która w rzeczywistości czerpie korzyści z działalności firmy, którą posiada lub kontroluje, pisaliśmy w poprzednim artykule ( link do wpisu tutaj ). W dzisiejszym wpisie będzie mniej teorii, a więcej praktyki.

 

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak to zrobić?

Aby zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego firmy, konieczne jest zagłębienie się w strukturę własnościową i umiejętność analizowania wielu różnych źródeł. Możemy albo próbować robić to manualnie (weryfikacja kolejnej i kolejnej firmy w łańcuchu oraz ich udziałowców i beneficjentów rzeczywistych, porównywanie, gdzie kto się powtarza, sumowanie udziałów itd. – czyli mozolnie “po nitce do kłębka”), albo możemy skorzystać z narzędzi analizy informacji (np. platforma informacji gospodarczej Prześwietl.pl ), które szybko zrobią to za nas przynajmniej w większości przypadków.

Co oznacza “przynajmniej w większości przypadków”? Tak jak już wspomnieliśmy wyżej w artykule, istnieją podmioty o tak skomplikowanych strukturach własnościowych jak spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które posiadają znaczną liczbę niewielkich udziałowców niezarejestrowanych, przez co wskazanie beneficjenta rzeczywistego staje się prawdziwą zagadką. Akcjonariusze nie są wymienieni w KRS, a jeszcze większą anonimowość może zapewnić zbywanie akcji na okaziciela. Co więcej, jeżeli znacznym udziałowcem firmy, którą weryfikujemy jest spółka akcyjna lub komandytowo-akcyjna, w takim przypadku również nie sposób wskazać beneficjenta rzeczywistego. Nitka urywa się gdzieś za którymś z zakrętów labiryntu i wielu znawców tematu nie pociesza nawet przysłowiowa furtka naszkicowana w komunikacie Ministerstwa Finansów o beneficjencie rzeczywistym z 3.06.2015 roku, która mówi, że:

“w momencie, w którym instytucja obowiązana nie jest w stanie ustalić właścicieli osoby prawnej – osoby/osób fizycznych – przy użyciu wszelkich dostępnych środków, tj. dokumentów i informacji dot. klienta, w tym oświadczeń złożonych przez klienta ( możliwość taką należy wskazać w wewnętrznej procedurze ) itp. lub gdy podjęte czynności wykażą, że nie istnieją osoby fizyczne spełniające przesłanki z art. 2 pkt 1a) lit. b) ustawy, powinna przejść do ustalenia i zapisania danych identyfikacyjnych osoby/osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad klientem, np. osób fizycznych wchodzących w skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej klienta.”

– ciężko tu bowiem stwierdzić czy wypełnienie powinności w ten właśnie sposób kończy temat, czy jednak nie i czy podpisywać umowę z klientem czy jednak nie.

Opisane powyżej kwestie problematyczne poruszane są obecnie na prawie każdej konferencji o tematyce compliance, zatem zamiast rozwijać się o szklance do połowy pustej, pokażmy szklankę do połowy pełną, czyli sekcję Beneficjent Rzeczywisty w profilach podmiotów na platformie informacji gospodarczej Prześwietl.pl.

 

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego na Prześwietl.pl – case study

Chcąc zachować należytą staranność i zweryfikować beneficjenta rzeczywistego można posłużyć się platformą Prześwietl.pl, gdzie w sekcji Osoby kluczowe, znajdziemy nie tylko dane członków zarządu (podlinkowane do profili tych osób fizycznych pozwalające na poznanie ich obecnej i historycznej działalności biznesowej również w innych firmach), ale również i podsekcję Beneficjent rzeczywisty.

Jako przykład jak to działa, weźmy sobie na cel ustalenie, kto jest beneficjentem rzeczywistym firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pieprzyk Sp. z o.o.

W wyszukiwarkę wpisujemy nazwę lub NIP interesującej nas firmy i przechodzimy do sekcji Osoby kluczowe:

przedsiębiorstwo-wielobranzowe-pieprzyk1

Dowiadujemy się w ten sposób, że prezesem zarządu jest Anna Agnieszka Pajęcka a prokurentem Janusz Krzysztof Kalecki, z kolei właścicielem spółki są cztery przedsiębiorstwa i niewielka pula udziałowców niezarejestrowanych.

Czy to już wyczerpuje temat weryfikacji beneficjenta rzeczywistego spółki, którą sprawdzamy? Oczywiście, że nie – wszak w beneficjent rzeczywisty musi być osobą fizyczną.

Na szczęście w sekcji Osoby Kluczowe na Prześwietl.pl mamy również podsekcję Beneficjent Rzeczywisty, a tam jako beneficjent rzeczywisty widnieje nam już osoba fizyczna w postaci Aleksandra Pieprzyka posiadającego 34,23% majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk:

przedsiębiorstwo-wielobranzowe-pieprzyk2-beneficjent-rzeczywisty

Zauważmy, że osoba ta nie pojawiła się wyżej wśród osób kluczowych. Jak zatem została zidentyfikowana? Narzędzie Prześwietl.pl wykonało syzyfową pracę za nas, sprawdzając po kolei beneficjentów rzeczywistych poszczególnych podmiotów gospodarczych posiadających udziały w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Pieprzyk, sprawdziło sieć wzajemnych powiązań między firmami i przetworzyło automatycznie wszystkie istotne dane, by na koniec pokazać kompleksową informację, będącą sumą wszystkich mniejszych informacji.

Gdybyśmy chcieli zrobić to manualnie, musielibyśmy zweryfikować każdego z udziałowców z osobna, a następnie porównać ze sobą poszczególne dane. By pogłębić temat, spójrzmy na każdą z firm posiadającą udziały w interesującej nas spółce.

Zacznijmy od Przedsiębiorstwa Rolnego Nadodrze, będącego właścicielem 34,3% majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk:

przedsiębiorstwo-rolne-Nadodrze

Jak widzimy, jego beneficjentem rzeczywistym jest jeden z udziałowców Aleksander Pieprzyk, będący w posiadaniu 99,8% majątku firmy. W tym przypadku, jako że zarejestrowany udziałowiec jest osobą fizyczną, określenie beneficjenta rzeczywistego było mało skomplikowane. Niemniej nie zawsze tak jest, co obrazują kolejne przykłady.

Przejdźmy do profilu kolejnego udziałowca – firmy Rolgos (26,6% majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk):

Rolgos

Co ciekawe, widzimy, że udziałowcem Rolgosu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pieprzyk (aż 98,4% majątku), a przecież wiemy też, że sam Rolgos jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk…  Gdyby nie to, że i tutaj jasno i wyraźnie Prześwietl.pl wskazuje nam beneficjenta rzeczywistego (co przestaje nas dziwić, jest nim ponownie Aleksander Pieprzyk), mielibyśmy niezłą zagadkę do rozwiązania.

Spójrzmy na kolejną w procesie weryfikacyjnym firmę-udziałowca, którą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Agrokal (posiadacz 18,2% majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk):

agrokal

Jak pokazują nam rejestry 100% jego udziałów ma znana nam już firma Rolgos, której 98,4% majątku jest w posiadaniu spółki, od której zaczęliśmy, czyli Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk! Kolejny zaułek, który wyprowadziłby nas w przysłowiowe pole, gdybyśmy pod uwagę nie brali absolutnie wszystkich powiązań między firmami zależnymi. I tutaj jednak Prześwietl.pl pokazuje nam beneficjenta rzeczywistego – Aleksandra Pieprzyka.

Na koniec zostało nam jeszcze Przedsiębiorstwo Rolne Czernina (17,5% majątku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk), którego 100% udziałów znajduje się w posiadaniu Rolgosu. Skądś to już znamy, prawda? Mamy identyczną sytuację jak w przypadku Agrokalu, który analizowaliśmy w przykładzie wyżej!

czernina

Podsumowując case study – jak oceniacie, ile czasu zajęłoby Wam odkrycie że beneficjentem rzeczywistym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk jest Aleksander Pieprzyk posiadający 34,23% jego majątku bez narzędzia jakim jest Prześwietl.pl, które wykonuje tę praca za nas w sekundę? Chętnie poznamy Wasze zdanie w komentarzach.

 

Źródła:

Komunikat w sprawie beneficjenta rzeczywistego wydany przez Ministerstwo Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/4684945

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.