Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Ogólnie 02/02/2017

Nowe koncesje na paliwa: czy szara strefa istnieje?

Rate this post

16 stycznia 2017 roku upłynął termin składania wniosków o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne.

Jak twierdzi redakcja serwisu Parkiet.pl “Nowe regulacje w tym zakresie to kolejny etap walki z czarną i szarą strefą.” Nowe wnioski powinny bowiem zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się bliżej naszej bazie informacji gospodarczej i sprawdzić czy jesteśmy w stanie tylko dzięki danym z URE i innych otwartych rejestrów dowiedzieć się czegoś bliżej o podmiotach, którym przyznawane są koncesje paliwowe.

Pierwszym, co udało nam się ustalić to, to że według danych z Urzędu Regulacji Energetyki (dane z dn. 1.02.2017) mamy 7763 podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi. Samych stacji paliw jest w Polsce z kolei ok. 6779.

Czy 7763 koncesji to dużo czy mało, trudno stwierdzić. Łatwo natomiast można prześledzić ilość wydawanych koncesji na paliwa ciekłe z roku na rok:

Dashboard 2

Jak widać na wykresie powyżej, swoistym rekordzistą swej kategorii był rok 2014, kiedy to wydano łącznie aż 1989 koncesji, gdzie poprzednie lata owocowały o połowę niższą ilością zatwierdzonych wniosków. Wynikało to wówczas z upływającego terminu ważności niektórych koncesji udzielonych w latach 2004 – 2006.

Wielki boom uspokajał się w kolejnych latach – w 2015 roku wydano 1474 koncesji, a w 2016 odpowiednio 829. Jak bieżąca nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne wpłynie na ilość wydanych koncesji w roku 2017? – Czas pokaże. Do tematu z pewnością wrócimy przy okazji innego artykułu.

Wracając do statystyk, czy fakt że mamy 7763 podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi oznacza, że jest dokładnie 7763 podmiotów kontrolujących te koncesje? Niekoniecznie. Dzięki zaprojektowanej przez nas wyszukiwarce powiązań danych z KRS i CEIDG, która znana jest doskonale użytkownikom m.in. naszej platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl, z łatwością sprawdziliśmy, że podmiotów kontrolujących – czyli posiadających koncesje bezpośrednio lub pośrednio przez firmy zależne – jest dużo więcej.
Jak widać na wykresie poniżej, podmiotów kontrolujących po 1 koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) jest w Polsce 8529, po 2 koncesje kontroluje 159 podmiotów, po 3 koncesje 27 podmiotów.

Dashboard 3 (1)

4 koncesje kontrolują 3 różne podmioty – są to: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Skarb Państwa oraz przedsiębiorca Dariusz Piotr Mierzejewski pośrednio przez takie firmy z przyznanymi koncesjami jak Progress Sp. z o.o., Gryf Sp. z o.o., Benzol Sp. z o.o. oraz Spectrum Sp. z o.o., których jest prezesem zarządu.

7 koncesji kontrolowanych jest przez 1 podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Podejmowaniu Przedsięwzięć Gospodarczych Ase-Rat z Wrocławia, które posiada 100% udziałów w takich firmach posiadających koncesje paliwowe jak Master-Oil Sp. z o.o., BC Invest Sp. z o.o., WTR Company Sp. z o.o., Goodoil Sp. z o.o., Lamerg Polska Sp. z o.o.,  Silva Sp. z o.o. oraz 99,9% w Adson Sp. z o.o.. Stowarzyszenie to posiada również udziały w innych firmach, a jego obecny prezes ma 83 lata i zaangażowany jest obecnie w 23 różnych podmiotach.

Liderem zestawienia, firmą, która kontroluje aż 61 koncesji OPC jest ITM Polska Sp. z o.o. należąca do ITM Entreprises S.A.S. ITM Polska stoi za znaną siecią Intermarche, która posiada również stacje paliw przy wybranych marketach i taki model biznesowy, że większość marketów i stacji to osobne firmy z własnymi koncesjami.

Postanowiliśmy również przyjrzeć się wydawaniu koncesji paliwowych firmom zarejestrowanym pod tymi samymi adresami. By wymienić tylko niektóre przykłady: na ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/70 w Poznaniu mamy zarejestrowanych aż 12 różnych firm, z których każda posiada koncesję paliwową, na ul. Głogowskiej 31/33 w Poznaniu oraz na ul. Złotej 7/18 w Warszawie na każdym adresie widnieje 10 różnych firm z koncesjami, na Nowogrodzkiej 50/515 w Warszawie 7 różnych firm na jednym adresie, 6 na Placu Solnym 14/3 we Wrocławiu – a ta lista jest dłuższa.

Tutaj znajdziecie link do interaktywnej grafiki: wizualizacja

 

Czy kilka firm zarejestrowanych na jednym adresie, to informacja, którą przesądza o wiarygodności danego podmiotu? Z pewnością nie samodzielnie, jako że w Polsce od zawsze istniały firmy, które oficjalnie podawały publicznie jedynie adresy swoich “wirtualnych” biur z przyczyn bezpieczeństwa – np. działalności związane z handlem złotem. Powszechnie jednak wiadomo, że w momencie gdy mamy do czynienia z firmą zarejestrowaną na tzw. “popularnym” adresie, warto dokonać dalszej weryfikacji dotyczącej działalności przedsiębiorstwa.

 

Źródła i przydatne linki:

Pakiet informacyjny OPC https://www.google.pl/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3q_PQ6O7RAhUkYJoKHTWaD9EQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ure.gov.pl%2Fdownload%2F1%2F8158%2FPakietinformacyjnyOPC.pdf&usg=AFQjCNF3K_u0jIvHS1oIgcsAOIowpWt6Lw&bvm=bv.146073913,d.bGs

Informacja Prezesa URE o konieczności składania nowych wniosków o koncesje do 16.01.2017

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6880,16-stycznia-2017-r-w-najblizszy-poniedzialek-uplywa-termin-skladania-wnioskow-o-.html

Cytowany w tekście artykuł serwisu Parkiet.com

http://www.parkiet.com/artykul/1502683.html

Informacja Prezesa URE o upływie daty ważności wielu koncesji w 2014

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5716,Prezes-URE-przypomina-o-zblizajacym-sie-terminie-utraty-waznosci-niektorych-konc.html

Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych http://bip.ure.gov.pl/bip/form/4,Rejestr-przedsiebiorstw-energetycznych-posiadajacych-koncesje-w-zakresie-paliw-c.html

Szacunkowa ilość stacji benzynowych w Polsce w latach 2009-2016 https://www.google.com/url?q=http://www.popihn.pl/download.php?id%3D280&sa=D&ust=1485939147930000&usg=AFQjCNEh3VP0m3sF9jJ3Ox-XlZIoBK6FKA

Możliwość komentowania jest wyłączona.