Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
Kategorie: Ogólnie 17/02/2017

This is Open Data: cele UE w latach 1970-2016 na podstawie danych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Rate this post

Zamiast prologu

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy nowy cykl artykułów This is Open Data, w którym poprzez kolejne przykłady prosto z życia (albo i trafniej – “prosto z otwartych danych”) pokażemy moc ukrytą za automatyczną agregacją jawnych, publicznych danych w czasie rzeczywistym, odpowiednim ich przetworzeniem i analizą z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi.

Jako zwinna i szybka firma technologiczna, szczycimy się rozwiązywaniem biznesowych problemów. Prawda jest jednak taka, że rozwiązywanie problemów w sposób efektywny, pasjonuje nas ogólnie. Zwłaszcza jeśli mowa o wykorzystywaniu w tym celu otwartych danych, czyli danych, do których każdy może mieć dostęp, każdy może z nich korzystać i udostępniać dalej.

Najlepiej ideę, która stoi za stworzeniem tego cyklu zobrazuje bezpośrednio temat dzisiejszego artykułu. Wyobraźmy sobie, co by było gdybyśmy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, które obszary gospodarki i z jakiej przyczyny rozwijała Unia Europejska od początku swojego istnienia, korzystając z klasycznego modelu zbierania danych? Najpierw musielibyśmy przejrzeć oficjalne dokumenty dotyczące kierunków inwestowania UE. Następnie naszą uwagę zajęłyby wydania gazet z ostatnich 45 lat lub nawet książki dotyczące historii UE. Po przekopaniu się przez cały ten materiał moglibyśmy określić na jakich gałęziach gospodarki skupiała się w danych okresach UE i dlaczego. Kilka wieczorów plus jeszcze dzień lub dwa na zestawienie danych z publikacji. Tak właśnie wygląda w praktyce klasyczny model zbierania danych, który charakteryzuje się przede wszystkim żmudnym procesem wstępnego researchu.

Z kolei dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu open data w sposób technologiczny poprzez automatyczne agregowanie danych bezpośrednio ze źródeł (w tym konkretnym przypadku – ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego), możemy skoncentrować swoje działania na rzeczach najbardziej istotnych, czyli interpretacji tychże danych i podejmowaniu na ich podstawie efektywniejszych decyzji.

Dzięki rozwijającym się technologiom i działaniom instytucji rządowych i samorządowych, które stopniowo cyfryzują i otwierają publiczne rejestry, możemy znacznie przyspieszyć proces znalezienia właściwej odpowiedzi na trafnie sformułowane pytanie. Open data to informacje, które firmy, instytucje czy stowarzyszenia udostępniają publicznie za darmo. Wiedząc gdzie szukać i jak wyciągać wartość z danych, możemy szybko określić, na których informacjach powinniśmy skupić uwagę, a które stanowią nieistotny szum.

 

Jakie były cele Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat i w co inwestowała?

Odpowiednim źródłem dla tego zadania będą otwarte dane, które udostępnia na swoich stronach Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Jak powszechnie wiadomo, EBI jest narzędziem wspierania działalności zarówno pojedynczych przedsiębiorców jak i całych krajów członkowskich. Tym, co wyróżnia go wśród innych banków jest fakt, iż nie jest on bankiem komercyjnym. Jego misją jest harmonijny rozwój wspólnoty europejskiej, a najważniejszym kryterium przyznawania finansowania przez EBI jest zgodność projektu inwestycyjnego z bieżącymi celami Unii Europejskiej.

Co za tym idzie, przyjrzenie się kredytom, jakich Europejski Bank Inwestycyjny udzielał w minionych latach poszczególnym sektorom gospodarki, znacznie przybliży nas do znalezienia odpowiedzi na zadane sobie pytanie: jakie były cele Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat i w co inwestowała?

Zatem po kolei. Spójrzmy najpierw na inwestycje EBI w latach 1970-1985:

EBI 70-84

 

Jak widzimy na wykresie, największy wzrost notował w tych latach sektor energetyczny. Mając już tak sprecyzowaną wiedzę możemy łatwo uzyskać informację o przyczynach – wystarczy sprawdzić co istotnego działo się w branży energetycznej w latach 1970-1984.

Źródła internetowe podpowiadają nam, że na lata te przypadło opracowanie kompleksowej technologii uzyskiwania energii atomowej, co pociągnęło za sobą powstanie ogromnej liczby elektrowni atomowych na świecie. Fakty, że w roku 1973 rozpoczął się kryzys energetyczny, a ogólnie w latach ‘70 UE po raz pierwszy przyjęła przepisy dotyczące ochrony środowiska, dopełniają całości. Głównym celem Uni Europejskiej w latach 1970-1984 było zatem wsparcie rozwoju wydajnych i przyjaznych środowisku źródeł pozyskiwania energii.

Na kolejnym wykresie zostały przedstawione wielkości kredytów udzielonych przez EBI w latach 1985-1999:

EBI 85-99

 

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy jest dynamiczny wzrost inwestycji w trzech sektorach: transport, telekomunikacja, przemysł. I znów informacja ta pozwala nam zaoszczędzić czas i szybko odnaleźć dane, jakie wyzwania stanęły w tym czasie przed UE. Wiemy bowiem, które sektory gospodarki sprawdzić.

Zwiększone wydatki na transport w latach 1985-1999 związane były z przyjęciem nowych państw do UE, których infrastruktura drogowa wymagała intensywniejszego rozwoju, tak aby mogła powstać sieć dróg łącząca szybko kraje UE. Inwestycje w przemysł i telekomunikację były z kolei spowodowane pojawieniem się telefonów komórkowych, co zapoczątkowało erę cyfryzacji.

Ostatni wykres przedstawia lata 2000-2016:

EBI 00-16

 

Wielkość kredytów udzielanych na transport nadal oscyluje wysoko. Największy skok widzimy jednak w puli kredytów udzielanych w sektorach przemysłu i energii.

Przyczyną jest rozwój technologii odnawialnych źródeł energii. Powstają nowe metody pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, a poziom uzyskiwania energii metodami przyjaznymi środowisku rośnie.

Co ciekawe, wykres przedstawia również zwiększenie inwestycji w sektorach do tej pory niemalże niezauważalnych w kredytach udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Edukacja, opieka medyczna, rozwój miast – wydatki w tych sektorach znacząco wzrosły w porównaniu z poprzednimi okresami. Jest to wynikiem głębszej integracji UE. Gospodarcze cele Unii zostają rozszerzone. W UE pojawiają się także nowe kraje, w których te sektory wymagają inwestycji.

Kilka słów podsumowania

Korzystając z jednego tylko źródła open data dostępnego na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, udało nam się znacznie skrócić klasyczny research, jako że na podstawie uzyskanej wiedzy, wiedzieliśmy dokładnie nad czym należy pochylić się głębiej, aby uzyskać potrzebne nam informacje.

Open data jako skutek kroczącej żwawo rewolucji technologicznej, pozwala nam zwiększyć nasze możliwości poznawcze co wcześniej – z racji trudności pozyskania dostępu do kluczowych danych i braku narzędzi pozwalających na ich szybką i wygodną obróbkę – było niemożliwe. Ich zastosowanie zarówno w nauce czy rozwoju tzw. Smart cities, jak i w biznesie przekłada się wprost na wzrost efektywności procesów.

 

Źródła i przydatne linki:

https://europa.eu/european-union/about-eu/history

http://www.eib.org/projects/loan/list/index

Możliwość komentowania jest wyłączona.