Alfabet spółek o największym kapitale zakładowym

Alfabet spółek o największym kapitale zakładowym
5 (100%) 1 głosów

A jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., B jak Bioton S.A., C jak CCC – na czele przygotowanego przez nas rankingu znajdziemy wiele doskonale rozpoznawalnych na polskim rynku firm. Metodologia listy była prosta: wszystkie spółki posiadające kapitał zakładowy skategoryzowaliśmy z uwagi na pierwszą literę występującą w ich nazwie, a następnie sprawdziliśmy, która firma posiada największy kapitał spółki.

Co to jest kapitał zakładowy i jakiej informacji nam dostarcza?

Kapitał zakładowy, zwany też powszechnie kapitałem spółki lub kapitałem założycielskim, to pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki. Najprościej mówiąc, kapitał zakładowy to majątek zgromadzony przez akcjonariuszy, który następnie został przeniesiony na spółkę. Mogą to być zarówno pieniądze jak i inne zbywalne prawa majątkowe np. wierzytelności czy nieruchomości.

Co istotne, środki wniesione w kapitał zakładowy nie muszą pozostać w nim na stałe, jako że stając się własnością spółki mogą być one przez nią dowolnie rozporządzane zgodnie z celem działalności. Dajmy na to – wydane na flotę samochodową. Konsekwencją tego jest brak jakiejkolwiek gwarancji, że w danym momencie spółka rzeczywiście jest w posiadaniu majątku czy środków pieniężnych, których suma równa się kapitałowi założycielskiemu. Kapitał zakładowy nie odpowie nam zatem na pytanie jak bardzo bogata jest dana spółka? – firma może bowiem posiadać w danej chwili o wiele większy lub mniejszy majątek niż wykazała deklaracja kapitału spółki w momencie jej zakładania.

Według prawa polskiego trzy spośród sześciu spółek prawa handlowego ma obowiązek wniesienia kapitału zakładowego: spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym ustawodawca określił dla każdej z nich minimalny kapitał zakładowy, jaki musi zostać wniesiony. Są to kolejno – dla S.A. 100 tys. złotych, dla S.K.A. 50 tys. Złotych, dla z o.o. 5 tys. złotych.

Tak, jak napisaliśmy wyżej, prawo określa jedynie obowiązkowy minimalny kapitał założycielski, zatem każda z firm może dowolnie przekroczyć ten wymagany próg. Górną granicę kapitału zakładowego określa jedynie wola założycieli spółki.

alfabet-kapital-zakladowy-tabela
Jak widać w tabeli, „najbogatszą” literą w kategorii zakładu kapitałowego jest litera P znacznie odbiegająca od pozostałych liter swą wartością.

alfabet-kapital-zakladowy

The following two tabs change content below.

Magda Nowaczyk

Marketing & PR Manager w Transparent Data Magister kognitywistyki, absolwent PR i samozwańczy psycholog trafnych intuicji. Na co dzień przekonuje programistów, że czyste kody i skuteczne narzędzia powinny być dobrze komunikowane swoim użytkownikom i miękko wpisywać się w kontekst real time.