Jakie informacje znajdziemy na profilu osoby?

Jakie informacje znajdziemy na profilu osoby?
Oceń nasz artykuł

Na prześwietl.pl oprócz dokładnego sprawdzenia firm, mamy również możliwość prześledzenia historii biznesowej osób fizycznych. Jeśli znamy nazwę firmy, w którą zaangażowana jest interesująca nas osoba to najprostszym sposobem będzie odwiedzenie zakładki „Osoby kluczowe” na profilu firmy. Z kolei jeśli nie jest nam znana dokładna nazwa, wystarczy że wyszukamy interesujące nas imię i nazwisko, a w wynikach wyszukiwania ukaże nam się lista, na której znajdziemy interesujący nas profil.

1

Po wejściu na profil osoby, pierwszą informacją jaką ujrzymy jest liczba firm, w których osoba aktualnie jest zaangażowana oraz była zaangażowana. W przypadku Pana Marcina Plichty jest to odpowiednio 4 oraz 10. W zakładce „Obecne zaangażowanie” możemy prześledzić bieżącą aktywność biznesową, wraz z podziałem na stanowiska pełnione w spółkach. Oprócz  spółek prawa cywilnego, w naszym serwisie można również znaleźć informację o działalnościach gospodarczych, prowadzonych przez osobę fizyczną . Z naszej wiedzy wynika, że obecnie jesteśmy jedynym serwisem na rynku, któremu udało połączyć się dane z KRS oraz CEIDG. W przedstawianym przypadku widzimy, że  Pan Plichta prowadził działalność gospodarczą pod  byłym nazwiskiem Stefański.

2

Kolejną zakładką jaką ujrzymy są „Powiązania„, w której znajdziemy graficzne przedstawienie zależności między poszczególnymi pomiotami oraz listę osób będących w kręgu powiązań.

3

W zakładce „Analiza działalności” prześledzimy czy spółki, w które jest zaangażowana „prześwietlana” osoba nie mają problemów takich jak: upadłość, likwidacja, zaległości finansowe, kurator, brak zarządu, bezskuteczna egzekucja komornicza czy wpis na listę KNF.

4

analogicznie możemy sprawdzić w ten sam sposób historyczne zaangażowanie.

5

W zakładce „Portfel udziałów” znajdziemy  wysokość posiadanych udziałów w spółkach.

6

„Działalność” pokaże nam informacje o zajmowanych pozycjach w firmach na osi czasu. Pozwala to na spojrzenie na całościową działalność osoby w jednym miejscu.

7