Witaj na naszym starym blogu!
Nie dziw się, że dawno nic nie napisaliśmy nowego, bo tak jak wspomnieliśmy, ten blog jest stary (nawet starszy od węgla) i jakiś czas temu założyliśmy nowy - ciekawszy i ładniejszy 😄 Piszemy tam nie tylko o Prześwietl.pl, informacji gospodarczej i open data, ale również i o wielu innych zajawkach, jakie mamy jako zespół Transparent Data. Nowy blog z aktualnymi wpisami i całym archiwum stąd znajdziesz tutaj
09/02/2018

Regulamin

Regulamin bloga Prześwietl.pl i polityka plików Cookie

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulamin”), określa zasady korzystania z bloga Prześwietl.pl (dalej “Blog)”, mieszczącego się pod adresem internetowym http://blog.przeswietl.pl/  .

Korzystanie z Bloga oznacza akceptację Regulaminu.

§ 1  Definicje

W Regulaminie stosuje się w formie odmienionej i nieodmienionej, następujące definicje:

 1. Administrator –  administratorem Bloga jest właściciel brandu Prześwietl.pl, firma Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wielka 20 61-774 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698859, posiadającą NIP 9721245297 i REGON 302419567.
 2. Właściciel –  Właścicielem Bloga jest właściciel brandu Prześwietl.pl, firma Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wielka 20 61-774 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698859, posiadającą NIP 9721245297 i REGON 302419567.
 3. Blog – przez Blog rozumie się cały serwis mieszczący się pod adresem internetowym http://blog.przeswietl.pl/ , tj. wszystkie strony, artykuły i komentarze.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga.
 5. Komentarze – wpisy użytkowników pod artykułami.

§ 2  Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.
 2. Dostęp do wszystkich artykułów zamieszczanych na Blogu jest otwarty i bezpłatny.
 3. Celem prowadzenia Bloga jest informowanie Użytkowników o szeroko pojętej tematyce informacji gospodarczej – od aktualności w polskim prawie, przez poradniki dla biznesu, po wykorzystanie informacji gospodarczej. Zadaniem Bloga jest również informowanie Użytkowników o funkcjonalnościach platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl mieszczącej się pod adresem internetowym https://przeswietl.pl/ .

 

§ 3  Zasady użytkowania Bloga

Blog może być używany wyłącznie dla celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się zamieszczania na blogu jakichkolwiek treści lub linków do treści, które:

 1. są sprzeczne z polskim prawem,
 2. naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
 3. są uznawane w powszechnej opinii za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
 4. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
 5. zawierają treści pornograficzne,
 6. zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników,
 7. zawierają odnośniki do innych stron www, są reklamami lub SPAM-em i umieszczane są bez zgody Administratora Bloga,
 8. treści naruszających dobre imię Właściciela serwisu oraz innych podmiotów.
 1. Wszelkie skargi, informacje o naruszeniu Regulaminu i wnioski o usunięcie Komentarzy naruszających wymienione w niniejszym paragrafie w pkt.1 zasady, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora.

 

§ 4  Zasady zamieszczania komentarzy pod artykułami na Blogu

 1. Komentarze mogą zamieszczać wszyscy Użytkownicy Bloga.
 2. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga.
 3. Komentarze nie mogą być agresywne i obraźliwe względem innych Użytkowników Bloga czy osób trzecich.
 4. Komentarze mogą być oceniane przez innych Użytkowników.
 5. Komentarze o charakterze reklamowym lub spamu nie będą zamieszczane lub będą niezwłocznie usuwane.
 6. Komentarze powinny być zgodne z tematyką danej kategorii artykułów.
 7. Użytkownik nie powinien powielać jednego tematu (wątku) w kilku działach.
 8. Komentarze powinny być pisane poprawnie gramatycznie i ortograficznie. Bez wyraźnych powodów tekst nie powinien być pisany WIELKIMI LITERAMI. Wiadomości rażąco naruszające normy językowe mogą być moderowane lub usuwane przez Administratora.
 9. W celu pozostawienia Komentarza, Użytkownik musi być użytkownikiem co najmniej jednego serwisu społecznościowego – odpowiednio Facebook, Linkedin lub Twitter. Możliwość pozostawiania Komentarzy na Blogu obsługiwana jest przez wtyczkę Disqus (więcej o niej https://disqus.com/ ).

 

§ 5  Prawa autorskie

 1. Zabrania się kopiowania treści z Bloga we fragmentach lub w całości, przypisywania sobie do nich praw autorskich i wykorzystywania na stronach trzecich jako własne treści bez zgody Administratora Bloga.
 2. Wszystkie treści zamieszczane na Blogu chronione są zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 z późniejszymi zmianami, a w szczególności Art. 79 tej Ustawy.

 

§ 6  Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ma Prawo zamieszczać na Blogu treści i materiały w formie Komentarzy, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów, Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.
 2. Z momentem umieszczenia w Komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Właścicielowi Bloga licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Bloga. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.
 5. Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Portalu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Komentarzach do artykułów, jak również za następstwa ich zamieszczenia.

 

§ 7 Prawa i obowiązki Administratora i Właściciela

 1. Administrator ma prawo usuwać lub moderować treści (w tym Komentarze) łamiące Regulamin bez uzasadniania swoich decyzji i informowania o nich autorów tych treści.
 2. Od decyzji Administratora dotyczących niezamieszczania, moderowania i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.
 3. Administrator ma prawo przenosić i arbitralnie usuwać dowolne artkuły, tematy oraz Komentarze bez podawania przyczyny.
 4. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego Regulamin.
 5. Administratorowi według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail, jeżeli zauważy, że doszło do naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 6. Właściciel, Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników na Blogu, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
 2. treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,
 3. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.
 1. Właściciel i Administrator Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Bloga, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji związanych z wydatkami finansowymi, analizą ryzyka czy oceną wiarygodności partnerów biznesowych.
 2. Dane i informacje publikowane na Blogu pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł lub opracowań własnych. Administrator Bloga dokłada starań, by publikowane informacje były prawdziwe, ale nie może wykluczyć błędów i podania nieprawdziwych informacji w sposób niezamierzony. Prezentowane na Blogu artykuły są subiektywnymi opiniami ich autorów oraz prezentacją ich osobistej wiedzy i poglądów. Nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

 

§ 8 Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez użytkowników z Bloga w sposób sprzeczny z zaleceniami Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin zamieszczony jest na stronie blog.przeswietl.pl/regulamin. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
 3. W celu skontaktowania się z Administratorem serwisu należy wysłać wiadomość email na adres poczty elektronicznej blog@przeswietl.pl .

 

§ 9  Polityka plików Cookie

 1. Niniejsza Polityka dotyczy plików Cookie i odnosi się do treści internetowych zamieszczanych pod adresem http://blog.przeswietl.pl/ . Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosowane na blogu  pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenie zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób wykorzystywany jest blog – pozwala nam to modernizować i stale ulepszać strukturę oraz zawartość stron, tak aby w jak największym stopniu odpowiadały one potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów, co w efekcie przekłada się na wyższy poziom wygody ich użytkowania; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
 • optymalizacji bloga  pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek, które najczęściej wykorzystywane są przez osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;
 • mierzenie rezultatów prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie do preferencji użytkowników treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych własnych stronach, jak i m.in. w sieciach reklamowych, np. Facebook,  Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
 • zapamiętanie i odnotowanie, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź też jej nie wyraził.
 1. W ramach Bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 3. Właściciel Bloga informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Bloga.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem Bloga reklamodawców oraz partnerów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.